Monday, December 14, 2009

MuTiaRa KaTa....

Di dalam hati manusia ada kekusutan
dan
tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt.
Di dalam hati manusia ada keganasan
dan
tidak akan hilang kecuali berjinak dengan Allah swt
Di dalam hati manusia ada kesedihan
dan
tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt
Di dalam hati manusia ada kegelisahan
dan
tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa denganNya
Di dalam hati manusia ada penyesalan
dan
tidak akan padam kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya serta qadha
dan
qadarNya serta kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya
Di dalam hati manusia ada hajat
dan
tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepadaNya.
Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah keikhlasan sebenar kepadaNya. . . . . .
Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat membendung hajat hati si hamba itu..
-Ibnu Qayyum-

No comments:

Post a Comment